Fundacja „Rozwijamy Skrzydła”

Nasza Fundacja powstała z miłości do ludzi i do świata. Jest zupełnie nową inicjatywą, dzięki której chcemy pomagać innym i pokazywać, że niezależnie od sytuacji i tego kim się jest można sięgać po pomoc i wsparcie i je otrzymywać.

Tworzymy projekty, które są naszą odpowiedzią na współczesne oczekiwania społeczne. Chcemy poprzez ich realizacje pokazywać, że rozwiązania są na wyciągnięcie ręki, są blisko i są bardzo proste i co najważniejsze bardzo skuteczne. Jesteśmy ambasadorkami Psychologii Pozytywnej, kobietami pozytywnymi, którym „rosną skrzydła”. Głęboko wierzymy w ludzi i to, że wszyscy jesteśmy wartościowi i dobrzy z natury. W takim społeczeństwie
i świecie chcemy żyć, wychowywać nasze dzieci i pracować dla wspólnego dobra. Chcemy
swoimi pozytywnymi interwencjami i działaniami wspierać, inspirować i motywować do dobrych zmian.

Nasza Fundacja „urodziła się w Gdańsku” naszym mieście, które od dawna realizuje misję miasta tolerancyjnego, otwartego na ludzi i ich potrzeby.

Chcemy współuczestniczyć w realizacji projektu zapobiegania mowie nienawiści, realizując przedsięwzięcia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i interwencji pozytywnych w ramach Psychologii Pozytywnej oraz Dialogu Motywującego.

Chcemy aktywnie wspierać młode pokolenie proponując im grupowe zajęcia TRE, to oferta skierowana przede wszystkim do szkół i innych instytucji skupiających młodzież i dzieci.

Poczucie wdzięczności to najszybszy sposób na wywołanie cudu.

Joe Vitale

Kliknij tutaj

Nie mamy prawa oceniać. Mamy prawo kochać i akceptować.

M.Earle

Kliknij tutaj

Nic nas tak bardzo nie okłamuje, jak nasz własny osąd.

Leonardo Da Vinci

Kliknij tutaj

Nasza Fundacja jest inicjatorką akcji  #SAMODZIELNA MAMA.

Chcemy w niej wywołać refleksje i dyskusję, na temat postrzegania „samotnych matek”. Naszą misją jest zainicjowanie zmiany w zakresie postrzegania kobiet, które wychowują dzieci samodzielnie, czyli bez partnera, bądź z jego mniejszym udziałem. Chcemy tą inicjatywą uświadomić społeczeństwu, że ta nazwa nie przystaje do współczesnych realiów i może być dyskryminująca dla wielu z tych kobiet.

Dzisiaj kobiety, które samodzielnie wychowują dzieci są silnymi i sprawczymi osobami, a określanie ich jako rzekomo samotnych może być bardzo krzywdzące, a nawet piętnujące. Mamy nadzieję, że nasza akcja wpłynie na zmianę świadomości społecznej oraz spowoduje zmiany w myśleniu o  #SAMODZIELNYCH MAMACH. 

kobieta1

W ramach Fundacji Rozwijamy Skrzydła dajemy ludziom siłę, moc i wsparcie do zmian w życiu poprzez budowanie samoświadomości oraz słuchanie swojego ciała i duszy. Pokazujemy jak można cieszyć się życiem poprzez: uważność, wdzięczność, dobre relacje i zdrowe życie. Pomagamy znaleźć ludziom sens życia i wspieramy ich w rozwoju.

Misją Fundacji Rozwijamy Skrzydła jest wspieranie i promowanie zdrowia oraz rozwoju człowieka, aktywizacja w różnych obszarach życia oraz wspomaganie ludzi w rozwoju w oparciu o samoświadomość ciała, duszy i umysłu (CUD).

Główne Cele Fundacji:

 • wspieranie rozwoju kobiet oraz ich aktywizacja w obszarach życia (społecznym, zawodowym, kulturalnym, osobistym),
 • przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji kobiet i grup marginalizowanych,
 • wyrównywanie szans osób i grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób niepełnosprawnych,
 • działania wspierające osoby zmagające się z niechcianą samotnością,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • wspieranie w rozwoju i wychowaniu dzieci i młodzieży,
 • propagowanie idei, metody i narzędzi Psychologii Pozytywnej oraz Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i działania edukacyjne w tym zakresie,
 • propagowanie idei, metody i narzędzi metody TRE® uwalniającej od napięć i traum oraz działania edukacyjne w tym zakresie.

Rozwijamy Skrzydła poprzez psychoedukaję, wsparcie i rozwój
w oparciu o Psychologię Pozytywną, Dialog Motywujący oraz Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniu (BSFT).

Co robimy:

 • wzmacniamy ludzi,
 • wspieramy kobiety w rozwoju,
 • tworzymy grupy samopomocowe,
 • rozmawiamy o emocjach,
 • szerzymy psychoedukację dla rodzin,
 • dostrzegamy i uczymy dzieci uważności,
 • wspieramy rodziców,
 • otwieramy umysły ludzi na zmianę świadomości,

Dodajemy skrzydeł poprzez: warsztaty, ćwiczenia, edukację i terapię indywidualną.

Kobieca Miłość Odwaga Ciekawość jest w nas!!!

Statut fundacji