Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (ang. BSFT Brief Solution Focused Therapy) zakłada minimalizm w działaniach pomocowych prowadzących sprowadzający się do pracy nad celami, które określa przy pomocy terapeuty, sam klient. To klient ostatecznie sam rozstrzyga, czego potrzebuje i co jest mu pomocne. Większość ludzi ma mylne przekonanie, że jeśli problem jest poważny i skomplikowany, to rozwiązanie również jest skomplikowane, trudne do wprowadzenia w życie. Wygląda to logicznie, ale tak nie jest. TSR podpowiada, aby nie komplikować sytuacji i zaczynać od najprostszych rozwiązań.

Istotą TSR jest uznanie kompetencji klienta, koncentracja na jego osobie oraz zasobach, ponadto koncentracja na potrzebach i celach, które wyznaczają kierunek pracy. Wiąże się to z przekonaniem o konieczności kreowania określonej pożądanej przez klienta wizji przyszłości.

Filozofia centralna TSR

 1. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj
 2. Kiedy się dowiesz co działa, rób tego więcej
 3. Gdy coś nie działa, nie rób tego więcej. Rób coś innego.

Podstawowe założenia TSR

 • koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznacza nie problem a potrzeby

 • nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby znaleźć rozwiązanie

 • nigdy nie jest zawsze, zawsze są momenty, gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej – wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązanie…

 • małe zmiany wywołują duże zmiany

 • klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania

 • klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia

 • klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii

 • opór nie jest użyteczną koncepcją w pracy – współpraca jest nieuchronna

 • istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej właściwi niż inne