Poprzedni
Następny

Warsztaty z młodzieżą - Akumulator Społeczny

Kolejne warsztaty zrealizowane! Projekt „Akumulator Społeczny” umożliwił nam wsparcie kolejnej liczby młodzieży w uświadomieniu ich potencjału, możliwości a także wzmocnienia poczucia wartości! Dziękujemy za możliwość uczestniczenia i wspierania Was w tym procesie!

Nagłówek slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

Warsztaty z młodzieżą - Gdański Fundusz Młodzieżowy

Wakacje jak zwykle szybko minęły i nadszedł czas powrotu do szkoły, a miniony rok szkolny był inny niż wszystkie dotąd. Lekcje on-line, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami to tylko niektóre konsekwencje pandemii COVID-19. Dlatego, chcąc jak najmocniej wesprzeć młodzież, nasza Fundacja już od września realizowała cykl warsztatów dedykowany gdańskim liceom. Rozpoczeliśmy warsztatem pt: „ Nastawienie kreuje rzeczywistość”, w którym chceliśmy uświadomić młodych ludzi, jaki potencjał stanowi wewnętrzne nastawienie, wzmocnić poczucie wartości i samoświadomość. Będziemy się wzajemnie inspirować , wspierać i wzmacniać. To niesamowite doświadczenie móc usłyszeć i towarzyszyć tak wrażliwym młodym ludziom, w drodze do budowania zupełnie nowej perspektywy i nowego nastawienia do rzeczywistości! Dziękujemy i już szykujemy nową energię na następne spotkania…!

Poprzedni
Następny

Kulczyk foundation

Konkurs grantowy kulczyk foundation dzięki któremu pragniemy zrealizować projekt #SAMODZIELNA MAMA, mający na celu zwiększanie wiedzy, świadomości mieszkanek i mieszkańców woj. pomorskiego w zakresie postrzegania matek wychowujących samodzielnie dzieci. Nadrzędną wartością naszego celu jest również próba poprawy obrazu postrzegania samych siebie u #SAMODZIELNYCH MAM oraz wzrost ich kompetencji osobistych. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu #SAMODZIELNYCH MAM, szukając nowych rozwiązań i form wsparcia. Zwracamy uwagę na #SAMODZIELNE MAMY, którym chcemy przywrócić poczucie godności tworząc możliwość do integracji społecznej. Pragniemy zwrócić uwagę na autostereotypizację tych kobiet oraz marginalizację poprzez stereotyp tzw. „Matki Polki”.​

Poprzedni
Następny

Akumulator Społeczny

Poprzez udział w projekcie AKUMALATOR SPOŁECZNY chcemy wpłynąć na zmianę społecznego odbioru ”Samotnej matki” z kobiety słabej, zależnej od innych, wymagającej wsparcia, bez możliwości rozwoju na #SAMODZIELNĄ MAMĘ, kobietę autentycznie sprawczą, niezależną, radzącą sobie z przeciwnościami losu, mającą wymierny wpływ na swoje życie. Poprzez działania projektowe chcemy zwiększyć świadomość w postrzeganiu samotnej matki jako #SAMODZIELNEJ MAMY i wpłynąć na stereotypowe ich postrzeganie.

Poprzedni
Następny

Konkurs na reklamę społeczną „Wygraj to miejsce” w Fundacji RC

Konkurs dzięki któremu poprzez stworzony plakat będziemy mogły nagłośnić kampanię #SAMODZIELNA MAMA. Kampania pozwoli nam dotrzeć do szerszej grupy społeczności lokalnej, wpływając na zmianę w postrzeganiu # SAMODZIELNEJ MAMY, jednocześnie zwiększając tolerancję i refleksyjność do danego zjawiska.

Poprzedni
Następny

Cykl spotkań przy kawie „Jak wy to zrobiłyście że przetrwałyście?”

Cykl spotkań z kobietami mających na celu samorozwój, pogłębienie wglądu w siebie a także zbudowanie poczucia wspólnoty i wydobyciu istniejących już zasobów. Każde spotkanie jest sumą różnych przemyśleń i wymianą doświadczeń w obrębie danego tematu spotkania.

Radio Gdańsk - audycja "Nocne rady psychologa"

W audycji "Nocne rady psychologa" rozmowa HannyWilczyńskiej-Toczko z Danutą Felpel o projekcie Fundacji Rozwijamy Skrzydła #SAMODZIELNA MAMA

Link do audycji

#SAMODZIELNA MAMA

Istotą kampanii społecznej jest stworzenie projektu, który ma na celu zmianę społecznego odbioru ”Samotnej matki” z kobiety słabej, zależnej od innych, wymagającej wsparcia bez możliwości rozwoju na #SAMODZIELNĄ MAMĘ, kobietę autentycznie sprawczą, niezależną, radzącą sobie z przeciwnościami losu, mającą wymierny wpływ na swoje życie. Kobiety podejmującej trudne i wymagające decyzje w pojedynkę, co czyni z niej niezależną, #SAMODZIELNĄ MAMĘ.

Nasz projekt jest wyjątkowy, ponieważ poprzez kontrowersyjny przekaz na plakacie „Jesteś samotną czy #SAMODZIELNĄ MAMĄ?” prowokuje do dyskusji na ten temat oraz refleksji osobistej. Nasz projekt jest innowacyjny w założeniu, gdyż wskazuje na fakt, że #SAMODZIELNA MAMA dotyczy każdej kobiety – córki #SAMODZIELNEJ MAMY, matki #SAMODZIELNEJ MAMY, siostry #SAMODZIELNEJ MAMY, przyjaciółki #SAMODZIELNEJ MAMY itd.

Nasz plakat jest wyjątkowy i powinien zająć miejsce na podium w konkursie, ponieważ jest użyteczny społecznie, bo prowokuje do zmiany nastawienia postrzegania #SAMODZIELNYCH MAM, jest innowacyjny, dotyka problemu samotności i wykluczenia kobiet. Plakat wskazuje na sprawczość kobiet.

Po zadaniu sobie pytania „Jesteś samotną czy #SAMODZIELNĄ MAMĄ?” kobiety te zaczynają doceniać swój trud w codziennym życiu bycia #SAMODZIELNĄ MAMĄ. Poprzez informacje na plakacie chcemy zwiększyć świadomość w postrzeganiu samotnej matki jako #SAMODZIELNEJ MAMY i wpłynąć na stereotypowe ich postrzeganie. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu #SAMODZIELNYCH MAM, szukając nowych rozwiązań i form wsparcia.

Zwracamy uwagę na #SAMODZIELNE MAMY, którym chcemy przywrócić poczucie godności tworząc możliwość do integracji społecznej. Działania w kampanii umożliwią tworzenie grup samopomocowych, a także zbudowanie większego wglądu w siebie, akceptację, wsparcie w procesie adaptacji bycia #SAMODZIELNĄ MAMĄ.

"Nastawienie kreuje rzeczywistość"

Rusza pierwsza edycja naszego projektu #SamodzielnaMama. Zaczynamy warsztatem który pokaże Wam, jak ważne w życiu jest nastawienie i jak nim umiejętnie kierować, aby było naszym sprzymierzeńcem. Zapraszamy Cię do spędzenia z nami energetycznej niedzieli 11.10.2020 od godziny 9:00. Warsztat odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 27/31, Gdynia. Tytuł warsztatu "Nastawienie kreuje rzeczywistość" Warsztat jest bezpłatny.

Zapisy pod numerem 500-444-985. Ilość miejsc ograniczona. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ze środków miasta Gdyni.

"Kto jeśli nie ja"

23.09.2020 roku Nasza Fundacja zorganizowała przy współpracy z Towarzystwem Św. Brata Alberta w Gdańsku warsztat dla panów pt ” Kto jeśli nie ja?”
Warsztat został przeprowadzony w formule coachingu. Celem spotkania było wzbudzenie motywacji do działania, podnoszenia poczucia wartości i odkrywania swoich możliwości.
Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i sfinansowane przez Wojewodę Pomorskiego