„Kto jeśli nie ja?” – Warsztaty z młodzieżą / Fundusz akumulator społeczny 2021r.

Projekt był kontynuacją działań na rzecz młodzieży, mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii w znaczeniu psychologicznym i społecznym. Sytuacja pandemii w której znalazła się młodzież rodzi wiele niepokoju, napięcia i lęku. Zmiana stosunków społecznych, szkoła on-line, ograniczenia kontaktów i dystans społeczny, wymusiły zmianę stylu życia i rezygnację z typowych dla młodych ludzi zachowań. To z kolei wzmogło fale depresji i lęków. Warsztaty miały na celu zbudowanie umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji pandemii, zniwelowaniu poczucia osamotnienia, wycofania. Nabycie umiejętności odnalezienia się w nowej rzeczywistości poprzez zdobycie m.in. kompetencji skupiania uwagi i koncentracji.

„ Usłyszane wołanie…!” – warsztaty z młodzieżą/ Gdański Fundusz młodzieżowy 2022r.

Nasze działania były odpowiedzią na aktualną sytuację polityczno-wojenną. Do trudnej sytuacji młodzieży spowodowanej pandemią i izolacją doszedł nowy czynnik obcowania z toczącą się po sąsiedzku wojną. Obecna sytuacja spotęgowała potrzebę ugruntowania przez młodych ludzi swoich zdobytych wcześniej zasobów, wartości którymi powinni się kierować , postawy w stosunku do pojawienia się uchodźców a także zdobycia nowych umiejętności pozwalających odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Chcemy aby zdobyta na warsztatach świadomość i wiedza pokazała im, jak duży oni sami mają wpływ na to, jak będą się czuli w nowej rzeczywistości i jak być mądrymi gospodarzami dla przybywających uchodźców. Zdobyta wiedza pozwoli im na świadomą pomoc w zgodzie z własnymi możliwościami i wartościami. 

„Kryzys jako punkt wyjścia do rozwoju” – warsztaty z młodzieżą/ Gdański Fundusz Młodzieżowy 2023r.

Za nami kolejny trudny rok obcowania z toczącą się po sąsiedzku wojną, więc nasze działania pragnęłyśmy skoncentrować na wspieraniu inicjatyw o charakterze aktywizującym i integrującym młodzież. Pragniemy ukazać kryzys jako narzędzie do przeformułowania sposobu postrzegania „inności” jako przeciwdziałania radykalizacji postaw. Zachęcałyśmy aby promować wśród młodzieży postawę reagowania na dyskryminację i przemoc. Budowania prawidłowej narracji przeciwdziałającej mowie nienawiści. Chcemy aby zdobyta na warsztatach świadomość rozbudziła i ugruntowała wiedzę i świadomość młodzieży. Uświadomiłyśmy im jak duży oni sami mają wpływ na to jak czują się w nowej rzeczywistości. Ponadto wzmocnili swoją postawę reagowania na dyskryminację i przemoc z pozycji świadka poprzez działania edukacyjne i uwrażliwiające. Jak w każdej edycji projektów na naszych warsztatach ogromny nacisk kładłyśmy na odwoływanie się do pięknej tradycji naszego miasta jako miasta wspierającego różnorodność , równość, szanującego prawa człowieka i swobody obywatelskie. Nasze spotkania miały na celu uświadamiać i pokazywać jak prosto i autentycznie wpływać na rzeczywistość- przez edukację, ciekawość drugiego człowieka i akceptację tego że jesteśmy różni. 

Cykl warsztatów zrealizowany na rzecz dzielnicy Piecki – Migowo 2022r.

Projekt został zrealizowany w postaci trzech warsztatów dla ponad 300 uczniów Gdańskich szkół na dzielnicy Piecki-Migowo. Formuła przeprowadzonych warsztatów miała charakter edukacyjno –terapeutyczny. Szeroko rozpowszechniony problem depresji stresu wśród młodych ludzi, malejące zadowolenie z życia oraz pozytywna korelacja pomiędzy pozytywnymi emocjami a zaangażowaniem w naukę przemawiają za tym, aby nauka dobrostanu realizowana była zarówno poprzez edukację. jak i podczas wychowania. Uważność jest naturalną umiejętnością ludzkiego umysłu. Wystarczy ją świadomie rozwijać. Zawsze odwołujemy się do chwili obecnej, do tego, z czym aktualnie się zmagamy. Nauka uważności pozwala lepiej poznać samego siebie, rozpoznawać swoje stany emocjonalne i potrzeby, uczy spokojniejszej odpowiedzi zamiast nerwowej reakcji.

Previous slide
Next slide

„Kto jeśli nie ja?” – Warsztaty z młodzieżą / Fundusz akumulator społeczny 2021r.

Kolejne warsztaty zrealizowane! Projekt „Akumulator Społeczny” umożliwił nam wsparcie kolejnej liczby młodzieży w uświadomieniu ich potencjału, możliwości a także wzmocnienia poczucia wartości! Dziękujemy za możliwość uczestniczenia i wspierania Was w tym procesie!

Nagłówek slajdu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

„ Usłyszane wołanie…!” – warsztaty z młodzieżą/ Gdański Fundusz młodzieżowy 2022r.

Wakacje jak zwykle szybko minęły i nadszedł czas powrotu do szkoły, a miniony rok szkolny był inny niż wszystkie dotąd. Lekcje on-line, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami to tylko niektóre konsekwencje pandemii COVID-19. Dlatego, chcąc jak najmocniej wesprzeć młodzież, nasza Fundacja już od września realizowała cykl warsztatów dedykowany gdańskim liceom. Rozpoczeliśmy warsztatem pt: „ Nastawienie kreuje rzeczywistość”, w którym chceliśmy uświadomić młodych ludzi, jaki potencjał stanowi wewnętrzne nastawienie, wzmocnić poczucie wartości i samoświadomość. Będziemy się wzajemnie inspirować , wspierać i wzmacniać. To niesamowite doświadczenie móc usłyszeć i towarzyszyć tak wrażliwym młodym ludziom, w drodze do budowania zupełnie nowej perspektywy i nowego nastawienia do rzeczywistości! Dziękujemy i już szykujemy nową energię na następne spotkania…!

Previous slide
Next slide

„Kryzys jako punkt wyjścia do rozwoju” – warsztaty z młodzieżą/ Gdański Fundusz Młodzieżowy 2023r.

Konkurs grantowy kulczyk foundation dzięki któremu pragniemy zrealizować projekt #SAMODZIELNA MAMA, mający na celu zwiększanie wiedzy, świadomości mieszkanek i mieszkańców woj. pomorskiego w zakresie postrzegania matek wychowujących samodzielnie dzieci. Nadrzędną wartością naszego celu jest również próba poprawy obrazu postrzegania samych siebie u #SAMODZIELNYCH MAM oraz wzrost ich kompetencji osobistych. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu #SAMODZIELNYCH MAM, szukając nowych rozwiązań i form wsparcia. Zwracamy uwagę na #SAMODZIELNE MAMY, którym chcemy przywrócić poczucie godności tworząc możliwość do integracji społecznej. Pragniemy zwrócić uwagę na autostereotypizację tych kobiet oraz marginalizację poprzez stereotyp tzw. „Matki Polki”.​

Previous slide
Next slide

Akumulator Społeczny

Poprzez udział w projekcie AKUMALATOR SPOŁECZNY chcemy wpłynąć na zmianę społecznego odbioru ”Samotnej matki” z kobiety słabej, zależnej od innych, wymagającej wsparcia, bez możliwości rozwoju na #SAMODZIELNĄ MAMĘ, kobietę autentycznie sprawczą, niezależną, radzącą sobie z przeciwnościami losu, mającą wymierny wpływ na swoje życie. Poprzez działania projektowe chcemy zwiększyć świadomość w postrzeganiu samotnej matki jako #SAMODZIELNEJ MAMY i wpłynąć na stereotypowe ich postrzeganie.

Previous slide
Next slide

Konkurs na reklamę społeczną „Wygraj to miejsce” w Fundacji RC

Konkurs dzięki któremu poprzez stworzony plakat będziemy mogły nagłośnić kampanię #SAMODZIELNA MAMA. Kampania pozwoli nam dotrzeć do szerszej grupy społeczności lokalnej, wpływając na zmianę w postrzeganiu # SAMODZIELNEJ MAMY, jednocześnie zwiększając tolerancję i refleksyjność do danego zjawiska.

Previous slide
Next slide

Cykl spotkań przy kawie „Jak wy to zrobiłyście że przetrwałyście?”

Cykl spotkań z kobietami mających na celu samorozwój, pogłębienie wglądu w siebie a także zbudowanie poczucia wspólnoty i wydobyciu istniejących już zasobów. Każde spotkanie jest sumą różnych przemyśleń i wymianą doświadczeń w obrębie danego tematu spotkania.

Radio Gdańsk - audycja "Nocne rady psychologa"

W audycji "Nocne rady psychologa" rozmowa HannyWilczyńskiej-Toczko z Danutą Felpel o projekcie Fundacji Rozwijamy Skrzydła #SAMODZIELNA MAMA

Link do audycji

#SAMODZIELNA MAMA

Istotą kampanii społecznej jest stworzenie projektu, który ma na celu zmianę społecznego odbioru ”Samotnej matki” z kobiety słabej, zależnej od innych, wymagającej wsparcia bez możliwości rozwoju na #SAMODZIELNĄ MAMĘ, kobietę autentycznie sprawczą, niezależną, radzącą sobie z przeciwnościami losu, mającą wymierny wpływ na swoje życie. Kobiety podejmującej trudne i wymagające decyzje w pojedynkę, co czyni z niej niezależną, #SAMODZIELNĄ MAMĘ.

Nasz projekt jest wyjątkowy, ponieważ poprzez kontrowersyjny przekaz na plakacie „Jesteś samotną czy #SAMODZIELNĄ MAMĄ?” prowokuje do dyskusji na ten temat oraz refleksji osobistej. Nasz projekt jest innowacyjny w założeniu, gdyż wskazuje na fakt, że #SAMODZIELNA MAMA dotyczy każdej kobiety – córki #SAMODZIELNEJ MAMY, matki #SAMODZIELNEJ MAMY, siostry #SAMODZIELNEJ MAMY, przyjaciółki #SAMODZIELNEJ MAMY itd.

Nasz plakat jest wyjątkowy i powinien zająć miejsce na podium w konkursie, ponieważ jest użyteczny społecznie, bo prowokuje do zmiany nastawienia postrzegania #SAMODZIELNYCH MAM, jest innowacyjny, dotyka problemu samotności i wykluczenia kobiet. Plakat wskazuje na sprawczość kobiet.

Po zadaniu sobie pytania „Jesteś samotną czy #SAMODZIELNĄ MAMĄ?” kobiety te zaczynają doceniać swój trud w codziennym życiu bycia #SAMODZIELNĄ MAMĄ. Poprzez informacje na plakacie chcemy zwiększyć świadomość w postrzeganiu samotnej matki jako #SAMODZIELNEJ MAMY i wpłynąć na stereotypowe ich postrzeganie. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu #SAMODZIELNYCH MAM, szukając nowych rozwiązań i form wsparcia.

Zwracamy uwagę na #SAMODZIELNE MAMY, którym chcemy przywrócić poczucie godności tworząc możliwość do integracji społecznej. Działania w kampanii umożliwią tworzenie grup samopomocowych, a także zbudowanie większego wglądu w siebie, akceptację, wsparcie w procesie adaptacji bycia #SAMODZIELNĄ MAMĄ.

"Nastawienie kreuje rzeczywistość"

Rusza pierwsza edycja naszego projektu #SamodzielnaMama. Zaczynamy warsztatem który pokaże Wam, jak ważne w życiu jest nastawienie i jak nim umiejętnie kierować, aby było naszym sprzymierzeńcem. Zapraszamy Cię do spędzenia z nami energetycznej niedzieli 11.10.2020 od godziny 9:00. Warsztat odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 27/31, Gdynia. Tytuł warsztatu "Nastawienie kreuje rzeczywistość" Warsztat jest bezpłatny.

Zapisy pod numerem 500-444-985. Ilość miejsc ograniczona. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ze środków miasta Gdyni.

"Kto jeśli nie ja"

23.09.2020 roku Nasza Fundacja zorganizowała przy współpracy z Towarzystwem Św. Brata Alberta w Gdańsku warsztat dla panów pt ” Kto jeśli nie ja?”
Warsztat został przeprowadzony w formule coachingu. Celem spotkania było wzbudzenie motywacji do działania, podnoszenia poczucia wartości i odkrywania swoich możliwości.
Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i sfinansowane przez Wojewodę Pomorskiego

Nasza galeria