PSYCHOLOGIA POZYTYWNA

Psychologia Pozytywna jest nauką, która zajmuje się dobrym życiem. Koncentruje się na tym, co sprawia, że „życie jest warte życia”. Jej badania i praktyka mają wyjaśnić tajemnice ludzkiej siły i przyczyniać się do jej wzrostu

-Seligman-           

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Według Psychologii Pozytywnej zdrowie psychiczne nie jest tym samym co brak choroby psychicznej. Pozytywne zdrowie psychiczne nie jest brakiem, ale jest obecnością pozytywnych emocji, zaabsorbowania, sensu życia, dobrych związków i życiowych osiągnięć. Stan zdrowia psychicznego to nie brak zaburzeń lecz obecność pełni życia!

Według Psychologii Pozytywnej zdrowie fizyczne to nie tylko brak choroby lub kalectwa ale także działania zmierzające do przedłużania życia, podnoszenie jakości życia tj. korygowanie deficytów i budowanie siły.

Ludzie są produktywni i twórczy, cieszą się życiem i z powodzeniem tworzą dobre życie z użyciem modelu PERMA zaprojektowanego przez Martina Seligmana.

5 elementów dobrego życia pozwoli ludziom uzyskać poczucie spełnienia i szczęścia, którym będą w stanie zarażać innych. Nazwa, która została nadana temu modelowi to akronim tychże pięciu czynników w języku angielskim:

P
– Positive emotions (pozytywne emocje)
E
– Engagement (zaangażowanie)
R
– Relationships (relacje z ludźmi)
M
– Meaning (poczucie sensu)
A
– Accomplishment (osiągnięcia)